Archive for November 7th, 2007

ORA-00600: internal error code, arguments: [pxTmpAlo_pkey]

Wednesday, November 7th, 2007

Ukoliko koristite višeprocesorske servere, Real Application Cluster i/ili paralelizovane upite nad ogromnim tabelama, može se dogoditi da dobijete gorenavedenu grešku, npr.: ORA-00600: internal error code, arguments: [pxTmpAlo_pkey], [2], [3], [], [], [], [], [] onda podesite parametar _slave_mapping_enabled na false: alter system set "_slave_mapping_enabled"=false scope=both sid='*'; Edit (12.11.2007): Primijetio sam da se ovo dešava sa ...

Stanje na tržištu baza podataka

Wednesday, November 7th, 2007

U okviru predavanja na HROUG konferenciji ove godine u Rovinju, gdin. Zoran Jovanović je napisao opširan tekst o stanju na tržištu upravljačkih sistema baza podataka, tj. o stanju na tržištu baza podataka. Možete pročitati usporedne informacije o Oracleu, Microsoftu, IBM i drugim ponuđačima baza podataka, kao i mnoge druge interesantne novosti ...

Kupovina TOAD for Oracle Professional

Wednesday, November 7th, 2007

Zaposlili smo u firmi još nekoliko Oracle programera, pa smo povodom toga odlučili da kupimo još 3 nove licence za "TOAD for Oracle Professional". Pošaljem ja E-Mail poruku na službenu adresu i pitam šta sve dobijamo uz tu licencu, da li imamo pravo na besplatni upgrade, support i sl. Idući dan stiže ...

Pitanja u vezi Oracle Real Application Cluster?

Wednesday, November 7th, 2007

Za 10-ak dana imam dvodnevni individualni "trening" u vezi Oracle Real Application Clustera, a što više znanja, trikova i "best practice" u vezi toga, pokušaće mi prenijeti gdin. Pierre Wagner, jedan od vodećih Oracle stručnjaka u Austriji. On je vođa "Expert Service" tima za Oracle u Austriji i jedan je ...