ORA-00600: internal error code, arguments: [pxTmpAlo_pkey]

Wednesday, 07.11.2007 – Dejan

Ukoliko koristite višeprocesorske servere, Real Application Cluster i/ili paralelizovane upite nad ogromnim tabelama, može se dogoditi da dobijete gorenavedenu grešku, npr.:
ORA-00600: internal error code, arguments: [pxTmpAlo_pkey], [2], [3], [], [], [], [], []

onda podesite parametar _slave_mapping_enabled na false:

alter system set "_slave_mapping_enabled"=false scope=both sid='*';

Edit (12.11.2007): Primijetio sam da se ovo dešava sa tabelama, koje su kreirane sa opcijom PARALLEL (DEGREE 2) . Kada prebacim te tabele u NOPARALLEL režim, onda se gorenavedena greška više ne pojavljuje. Inače, ova greška je riješena u patchu 10.2.0.4 i u verziji 11g.

  1. One Response to “ORA-00600: internal error code, arguments: [pxTmpAlo_pkey]”

  2. Thanks, we used NOPARALLEL hint and it helped!

    By Majo & Tete on Sep 25, 2008

Post a Comment