“Igrom” do znanja!

Friday, May 23rd, 2008

Smatrate li se stručnjakom u svom poslu? Da li ste uvijek u koraku sa novim tehnologijama? Da li aktivno radite na obnavljanju, usavršavanju i unapređivanju svojih vještina? Da li ste ikad doživjeli da vas mlađi kolega nadmaši u radnim zadacima, odnosno da neke stvari zna i radi bolje od vas, jer ste zahrđali? Da ...

Korišćenje UDF funkcija u CHECK uslovima – rezervacija soba

Wednesday, March 5th, 2008

Pošto mi se mnogo dopalo korišćenje UDF funkcija u CHECK uslovima, pokušao sam da odgovorim na pitanje, koje se često sreće na forumima: rezervacija soba bez prebukiranja. Evo kako može da se reši: Kreiramo tabelu u koju se upisuju rezervacije soba u jednom hotelu. Tabela ima 3 kolone (Sobe, ZauzetoOD, ZauzetoDo) - Soba ...

Struktura evidencije partnera

Thursday, August 16th, 2007

S vremena na vreme mi je posao da izvršim transfer podataka iz jednog sistema za čuvanje podataka u drugi sistem. Obično se izvorni sistemi sastoje od DBF datoteka. Česti problemi koji nastaju prilikom ovakvih transfera podataka su: - različite strukture izvornih i ciljnih podataka i - "prljavi" izvorni podaci (duplirani podaci (a ...

Spajanje neprekidnih datumskih intervala

Tuesday, August 7th, 2007

Pre neki dan je Dado (kolega s posla) naišao na interesantan problem. Originalni problem se tiče generisanja M4 obrazca za zaposlene i treženja neprekidnog intervala u kome je osoba bila zaposlena. Postavka problema Problem se može abstrahovati na sledeći način: Neka imamo skup datumskih intervala . Interval ’I’ je određen početnim i krajnjim ...