Njemački znakovi u nazivima kolona + impdp u UTF8 bazu = problem

Thursday, September 27th, 2007

Džabe ja govorim ljudima da izbjegavaju njemačke ili bilo koje druge "specijalne" znakove u nazivima kolona, jer nema efekta sve dok ne iskrsne neki problem. A kad iskrsne neki "ozbiljniji" problem, onda se i ja ko fol naljutim, pa im ozbiljnijim tonom dam do znanja da moraju ispraviti svoje greške. Slična situacija ...