“Used by”: Pretražite svoj source code

Thursday, 08.11.2007 – Dejan

Često se ukaže potreba da provjerimo, gdje se u našem “source code-u” koristi neka tabela, paket, procedura i sl.

Mnogi IDE alati (npr. TOAD i PL/SQL Developer) mogu to vizuelno da prikažu, kada odaberete neki objekt i onda kliknete na “Used by”. Time dobijate listu objekata (objekat može biti neka procedura, funkcija, paket, trigger, view i td.) u kojima se koristi traženi objekat.

Ukoliko nemate pri ruci neki takav alat, onda možete jednostavno jednim SQL upitom saznati, gdje se šta koristi ili da jednostavno pretražite scoj “source code”:

SELECT * 
FROM user_source s 
WHERE UPPER(s.text) LIKE '%IME\_NEKE\_TABELE%' ESCAPE '\'; 

SELECT * 
FROM user_source s 
WHERE UPPER(s.text) LIKE '%MOJA\_USKLADISTENA\_PROCEDURA%' ESCAPE '\';

Post a Comment