Njemački znakovi u nazivima kolona + impdp u UTF8 bazu = problem

Thursday, 27.09.2007 – Dejan

Džabe ja govorim ljudima da izbjegavaju njemačke ili bilo koje druge “specijalne” znakove u nazivima kolona, jer nema efekta sve dok ne iskrsne neki problem.

A kad iskrsne neki “ozbiljniji” problem, onda se i ja ko fol naljutim, pa im ozbiljnijim tonom dam do znanja da moraju ispraviti svoje greške.

Slična situacija se desila i juče. Exportujem bazu sa expdp, pokrenem import sa DataPump-om (impdp) u novu UTF8 bazu, kadli nakon nekoliko sati iskrsnu slijedeća greška:

Wed Sep 26 12:01:07 2007 Errors in file c:\oracle\product\10.2.0\admin\espaLive\bdump\espaLive_dw01_5360.trc:
ORA-07445: exception encountered: core dump [ACCESS_VIOLATION] [kpodpals+8916]
[PC:0x298CBA4] [ADDR:0x0] [UNABLE_TO_READ] []
 

a u trace datoteci pronađem ovo:

ksedmp: internal or fatal error 
ORA-07445: exception encountered: core dump [ACCESS_VIOLATION] [kpodpals+8916] 
 [PC:0x298CBA4] [ADDR:0x0] [UNABLE_TO_READ] [] 
----- PL/SQL Call Stack ----- 
  object      line  object 
  handle    number  name 
000007FF89AB6488        54  package body SYS.KUPD$DATA_INT 
000007FF89AF62F8      1324  package body SYS.KUPD$DATA 
000007FF89AFC3C8     10716  package body SYS.KUPW$WORKER 
000007FF89AFC3C8      3687  package body SYS.KUPW$WORKER 
000007FF89AFC3C8      6896  package body SYS.KUPW$WORKER 
000007FF89AFC3C8      1259  package body SYS.KUPW$WORKER 
000007FF89AD9440         2  anonymous block 
----- Call Stack Trace -----

Nakon pretrage na MetaLinku nađoh da je riječ o bug-u (Bug: 5576865), koji se pojavljuje, kada se u pojedinim tabelama nalaze kolone sa njemačkim znakovima (‘Ö’,’Ä’,’Ü’,’ß’), a koji je ispravljen u verziji 11g. Super.

Dakle, pošto od upgrade-a na 11g još dugo neće biti ništa, ne preostaje nam ništa drugo, nego prepraviti nazive kolona.

Post a Comment