FormatOracle2Excel – Kako prebaciti podatke iz Oracle baze u Excel

Tuesday, 24.11.2009 – Dejan

… a da podaci budu uredno posloženi u odgovarajućem formatu, sa raznim bojama, linkovima i sl. karakefama !?

Vjerujem da ste mnogo puta pravili export podataka u CSV formatu (Comma Separated Values) namijenjenih za korištenje u Excelu, a da su vaši korisnici često priželjkivali podatke u određenom formatu ili sa nekom bojom u pozadini.
Da li ste od onih, koji su svojim korisnicima odgovarali: “Nažalost, tehnički to nije moguće…” ?

Ako je tako, onda ćete nakon čitanja kompletnog teksta moći taj odgovor promijeniti u :”Naravno da je moguće! Recite nam samo, kakav format želite i koje boje da uzmemo? Želite li podatke odvojene u više tablica (sheets) ? Da Vam pošaljemo Excel datoteku na email ili da bude prikazana direktno u browseru? Nema problema – sve se može obaviti!!

Moguće je!

Ključ leži u XML-u. Znači, podatke treba strpati u jednu XML datoteku, a ne koristiti obični suhoparni CSV format.

Naime, taj problem imamo i mi već dugo vremena. Moj kolega, Oracle programer, riješio je taj problem pomoću dinamički generisane XML datoteke, ali na pomalo nezgrapan način – koristeći View i XMLType u Oracle bazi, pri čemu se View svaki put morao ponovo kreirati (Dynamic DDL). Osim toga, generisanje jedne Excel datoteke u XML formatu na ovaj način traje prilično dugo – između 30 i 45 sekundi.

To i nije tako strašno, ako morate samo par takvih datoteka da kreirate, ali šta ako morate stotine ili hiljade !? Pa pomnoženo sa 30 sekundi? Vječnost …

Mene je kopkalo pitanje – “Može li se ovo ikako ubrzati? Sigurno da postoji neki način…”, pa sam se prvo dao u potragu preko Googlea, da ne otkrivam toplu vodu… I traženje se isplatilo! Našao sam jedno zaista korisno i efikasno rješenje pomalo nemaštovitog naziva – ExcelDocumentType. Ja bih ga prije nazvao FormatOracle2Excel.
Napomena: Morate biti registrovani OTN korisnik da biste pristupili ovim stranicama.

Ovo rješenje se takođe zasniva na exportu podataka u XML formatu, ali je daleko fleksibilnije i brže od trenutnog rješenja, koje mi koristimo.

ExcelDocumentType – instalacija

Nakon što ste skinuli ZIP paket za instalaciju (nije potrebna registracija za direktan download), potrebno je ispraviti postojeći bug u datoteci ExcelDocumentTypeGTT.udt:
– otvorite datoteku ExcelDocumentTypeGTT.udt
– pronađite proceduru createStyle i u njoj liniju, koja sadrži ‘</Style>||NLCHAR’;
– prepravite tu liniju da bude ‘</Style>’||NL_CHAR;
– snimite izmjene i zatvorite datoteku

Funkcionalnost ovog rješenja zahtjeva određene korisničke privilegije u bazi (DB User Privileges) – uvjerite se da sve potrebne privilegije postoje. Možete kreirati i novog korisnika, ako znate SYS lozinku. 🙂
Za primjer, koji slijedi u nastavku, kreirajmo novog korisnika u bazi. Spojite se kao SYS i pokrenite slijedeći SQL skript:

create user dejan
identified by dejan
default tablespace users
temporary tablespace temp;

grant resource, connect to dejan;

grant execute on utl_file to dejan;

create or replace directory EXCEL_DIR as 'C:\Temp';

grant read, write on directory EXCEL_DIR to dejan;

Potom se spojite na bazu pod novim korisničkim nalogom i pokrenite installUtil.sql skript:

C:\Temp>sqlplus dejan/dejan
SQL>@installUtil.sql

Sad možete početi sa programiranjem.

ExcelDocumentType – primjer

Na kraju ovog primjera trebali biste dobiti ovakvu Excel datoteku:

FormatOracle2Excel

Za potrebe ovog primjera, kreirajmo novu tabelu i unesimo testne podatke:

CREATE TABLE oracle2excel(
 id number,
 ime varchar2(32),
 prezime varchar2(64),
 email varchar2(255)
);


insert into oracle2excel
values(1, 'Pera','Peric','pera.peric@example.com');
insert into oracle2excel
values(2, 'Dejan','Topalovic','dejan.topalovic@misesvamazezamo.com');
insert into oracle2excel
values(3, 'Marko','Markovic','marko.markovic@example.com');
insert into oracle2excel
values(4, 'Laza','Lazic','laza.lazic@example.com');
insert into oracle2excel
values(5, 'Stiv','Rezonski','stiv.rezonski@example.com');
insert into oracle2excel
values(6, 'Mihail','Dugokontov','mihail.dugokontov@example.com');
insert into oracle2excel
values(7, 'Mujo','Mujic','mujo.mujic@vicevi.com');
insert into oracle2excel
values(8, 'Fata','Morgana','fata.morgana@vicevi.com');
insert into oracle2excel
values(9, 'Haso','Sabanadzovic','haso.sabanadzovic@example.com');
insert into oracle2excel
values(10, 'Zgembo','Hadislic','zgembo.hadislic@tln.com');

commit;

Za export podataka možete direktno koristiti ExcelDocumentType ili dodatni wrapper paket ExcelDocTypeUtils. U ovom slučaju se koristi direktno ExcelDocumentType:

CREATE OR REPLACE PACKAGE plsql2excel
IS
 function test1 return number;
END plsql2excel;
/


CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY plsql2excel IS

 function test1 return number
 IS
  excelReport  ExcelDocumentType := ExcelDocumentType();
  documentArray ExcelDocumentLine := ExcelDocumentLine();

  lnCntRange   number;
  lnMaxIme    number;
  lnMaxPrezime  number;
  lnMaxEmail   NUMBER;
  
  v_file  UTL_FILE.FILE_TYPE;

 BEGIN
  -- Open the Excel-Document:
  excelReport.documentOpen;

  -- Configure Styles:
  excelReport.stylesOpen;

   -- Include default style:
   excelReport.defaultStyle;

   -- Add custom styles:
   /* Style for columnd header row */
   excelReport.createStyle(
    p_style_id => 'ColumnHeader',
    p_font   => 'Verdana',
    p_ffamily  => 'Swiss',
    p_fsize   => '12',
    p_bold   => 'Y',
    p_align_horizontal => 'Center',
    p_align_vertical => 'Bottom',
    p_cell_color => '#FF6600',
    p_cell_pattern => 'Solid',
    p_custom_xml => ''||
            ''||
            ''||
            ''||
            ''||
            ''
   );

   excelReport.createStyle(
    p_style_id => 'WithLinesString',
    p_font   => 'Verdana',
    p_ffamily  => 'Swiss',
    p_fsize   => '12',
    p_custom_xml => ''||
            ''||
            ''||
            ''||
            ''
   );

   excelReport.createStyle(
    p_style_id => 'WithLinesNumber',
    p_font   => 'Verdana',
    p_ffamily  => 'Swiss',
    p_fsize   => '12',
    p_align_horizontal => 'Right',
    p_custom_xml => ''||
            ''||
            ''||
            ''||
            ''
   );

   excelReport.createStyle(
    p_style_id => 'ClosingRow',
    p_custom_xml => ''||
            ''||
            ''
   );

   excelReport.createStyle(
    p_style_id => 'ClosingRowNumber',
    p_number_format => '###',
    p_custom_xml => ''||
            ''||
            ''
   );


  -- Close Styles
  excelReport.stylesClose;

  -- Get values for the settings (range and column width):
  select count(*),
      max(length(ime)) as max_ime,
      max(length(prezime)) as max_prezime,
      max(length(email)) as max_email
   into lnCntRange, lnMaxIme, lnMaxPrezime, lnMaxEmail
   from oracle2excel;

  -- Open Worksheet:
  excelReport.worksheetOpen('Popis osoba');

  -- Define Sheet Conditional Formatting values:

  excelReport.worksheetCondFormatOpen(p_range => 'R2C1:R'||TO_CHAR(lnCntRange + 1)||'C4');

  excelReport.createCondFormat(
   p_qualifier => NULL,
   p_value   => 'MOD(ROW(),2)=0',
   p_format_style => 'background:#555555;color:#EEEEEE'
  );
  excelReport.createCondFormat(
   p_qualifier => NULL,
   p_value   => 'MOD(ROW(),2)=1',
   p_format_style => 'background:#DDDDDD;color:#444444'
  );

  excelReport.worksheetCondFormatClose;

  -- Define columns:
  excelReport.defineColumn(p_index => '1', p_width => 13);
  excelReport.defineColumn(p_index => '2', p_width => lnMaxIme + 5);
  excelReport.defineColumn(p_index => '3', p_width => lnMaxPrezime + 5);
  excelReport.defineColumn(p_index => '4', p_width => lnMaxEmail + 5);

  -- Define header row:
  excelReport.rowOpen;

   -- Define header row data cells:
   excelReport.addCell(p_style => 'ColumnHeader', p_data=> ' Br. ');
   excelReport.addCell(p_style => 'ColumnHeader', p_data=> ' Ime ');
   excelReport.addCell(p_style => 'ColumnHeader', p_data=> ' Prezime ');
   excelReport.addCell(p_style => 'ColumnHeader', p_data=> ' Email ');

  excelReport.rowClose;

  -- Populate rows and cells:
  FOR rec IN(select *
         from oracle2excel
        order by id
       )
  LOOP
   excelReport.rowOpen;

    excelReport.addCell(
     p_style => 'WithLinesNumber',
     p_data_type => 'Number',
     p_data => rec.id
     --p_formula => 'SUM(RC[-5]:RC[-1])'
    );
    excelReport.addCell(
     p_style => 'WithLinesString',
     p_data_type => 'String',
     p_data => rec.ime
    );
    excelReport.addCell(
     p_style => 'WithLinesString',
     p_data_type => 'String',
     p_data => rec.prezime
    );
    excelReport.addCell(
     p_style => 'WithLinesString',
     p_data_type => 'String',
     p_data => rec.email,
     p_HRef => 'mailto:'||rec.email
    );

    --lnUngerade := lnUnGerade + 1;

   excelReport.rowClose;
  END LOOP;

  -- Add closing row:
  excelReport.rowOpen;
  excelReport.addCell(p_style => 'ClosingRowNumber', p_data_type => 'Number');
  excelReport.addCell(p_style => 'ClosingRow', p_data_type => 'String');
  excelReport.addCell(p_style => 'ClosingRow', p_data_type => 'String');
  excelReport.addCell(p_style => 'ClosingRow', p_data_type => 'String');
  excelReport.rowClose;

  -- Close the worksheet:
  excelReport.worksheetClose;

  -- Close the document:
  excelReport.documentClose;

  -- Get the document content:
  documentArray := excelReport.getDocumentData;

  v_file := utl_file.fopen('EXCEL_DIR', 'oracle2excel.xls', 'w', 4000);

  FOR i IN 1..documentArray.COUNT LOOP
   UTL_FILE.put_line(v_file, documentArray(i));
  END LOOP;

  utl_file.fclose(v_file);

  return 1; 


 EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   IF utl_file.is_open(v_file) THEN
    utl_file.fclose(v_file);
   END IF;
   dbms_output.put_line(SQLERRM);
   return 0; 
 END test1;


END plsql2excel;
/

NAPOMENA: Syntax highlighter je poblesavio, pa ne prikazuje kôd kako treba. Kliknite na “view plain” ili “copy to clipboard”, kako biste vidjeli i snimili originalni kôd! Ako ni tada ne radi, kliknite ovdje za download – Create Package plsql2excel .

Ako vam nešto u kôdu nije jasno, ne ustručavajte se – slobodno pitajte.

Ima li šta ljepše, nego imati srećne i zadovoljne korisnike?

 1. 5 Responses to “FormatOracle2Excel – Kako prebaciti podatke iz Oracle baze u Excel”

 2. Zli covece, upravo si navukao bedu navrat gomili developera! 🙂
  Do sada je sve ovo bilo pod maskom “Nema tehnickih mogucnosti” i iskreno se nadam da moji korisnici nikada nece procitati ovaj text jer cu definitivno biti zatrpan zahtevima 🙂

  No, salu na stranu, odlicno resenje!
  Stvarno ce pomoci mnogima da izbegnu @rucni rad@ iz csv-a!

  By noctua4u on Nov 24, 2009

 3. Čini mi se odlično rješenje, morat ću ga svakako isprobati. Jedini nedostatak ovog sustava je što ga kreira baza a ne aplikacija, tj. kreira se na serveru a ne na klijentu, što znači da će on biti spremljen na direktorij kojem pristup ima server.

  A krajnji korisnici u tom slučaju moraju imati pristup tom direktoriju, ili im dotična datoteka mora biti proslijeđena nekim drugim putem.

  Dakle, u pitanju su još prava pristupa, sigurnosna pitanja i slične akrobacije sistemaša i dba-a.

  Ali u svakom slučaju, vrijedi uzeti u obzir

  By Miho on Dec 1, 2009

 4. @Miho: Ovo rjesenje nudi mogucnost slanja Excel datoteke putem emaila ili ako se poziva preko nekog web servisa, onda salje direktno nazad tom web servisu… Znaci nije ograniceno samo na kreiranje datoteke na serveru 🙂

  Isprobaj – neces se pokajati…

  By Dejan on Dec 1, 2009

 5. Fin primer, samo ima ja jedno pitanje:
  Da li se koriscenjem ovog primera moze prebaciti u Excel vise od 65 569 redova (odnosno preci granica koja postoji kod Excel-a 2003 i ranijih). Veoma cesto mi traze da izvestaje prebacim u Excel, a kako postoji preko 100 hiljada zapisa to za sada radim zaobilazno (prebacivanjem u CSV pa tek u Excel 2007).
  Dakle kako bi mogao da prebacujem direktno u Excel malo vece kolicine podataka?
  Izvinjavam se ako pitanje deluje pocetnicko, ali bih bio zahvalan na pomoci.

  Pozdrav
  Lazar

  By Lazar on Feb 9, 2010

 6. Dejane,

  Ovo sa Excelom izgleda zanimljivo. Kako sda nemam potrebu za takvim čime, provjeravam kada ću zatrebati. U svakom slučaju stavljam bookmark!

  Za “Syntax highlighter” problem se rješava da se malo edira “shBrushSql.js” i onda tako modificran uploada i koristi kao poziv sa nekog svog WEB-a a ne default s originalnog.
  😉

  By Damir Vadas on Jun 1, 2010

Post a Comment