Oracle Tipps & Tricks: Kako da spojim zapise (rekorde) u jedan string? [How to make a string out of records?]

Monday, 21.09.2009 – Dejan

U ovom članku ću napisati rješenje za problem – kako spojiti više zapisa u jedan string.

Kao primjer ću uzeti jedan “real world case”, kojeg i ja lično imam u svakodnevnoj praksi.

Naime, imam tabelu, koja sadrži popis aplikacija i podatke o osobama, koje rade na toj aplikaciji. Kada nešto mijenjam u bazi, moram putem E-Maila obavijestiti sve osobe zadužene za određenu aplikaciju. Naravno da bih mogao napisati jednu petlju i pomoću UTL_MAIL slati pojedinačno E-Mail svakome, ali sam za ovu, a i druge svrhe, odlučio napisati funkciju, koja mi vraća selektovane zapise (u ovom slučaju ime, prezime i E-Mail adresu) spojene u jedan string.

Potrebno je najprije kreirati uskladištenu proceduru ili funkciju, koja prima dva parametra (REF CURSOR i delimiter), a kao rezultat vraća “zaljepljeni” string, tj. sve selektovane zapise spojene u jedan string.

 CREATE OR REPLACE FUNCTION sfJoinRecords
 (
   pCursor IN sys_refcursor,
   pDelimiter IN VARCHAR2 := ','
 ) RETURN VARCHAR2
 IS
  lvTempValue  VARCHAR2(32767);
  lvReturnValue VARCHAR2(32767);

 BEGIN
  LOOP
   FETCH pCursor INTO lvTempValue;

   EXIT WHEN pCursor%NOTFOUND;

   IF lvReturnValue IS NOT NULL THEN
     lvReturnValue := lvReturnValue || pDelimiter;
   END IF;

   lvReturnValue := lvReturnValue || lvTempValue;

  END LOOP;

  CLOSE pCursor;

  RETURN lvReturnValue;
 END sfJoinRecords;
 /

Korištenje ove funkcije izgleda ovako:

 SELECT ap.first_name,
     ap.last_name,
     ap.email_address
  FROM tb_apps_persons ap
  WHERE ap.app_id = 8
   AND ap.email_address IS NOT NULL;
FIRST_NAME LAST_NAME EMAIL_ADDRESS
---------- ---------- -----------------------------------
Pero    Peric   pero.peric@bazepodataka.net
Marko   Markovic  marko.markovic@bazepodataka.net
Laza    Lazic   laza.lazic@bazepodataka.net
 SELECT DISTINCT
         ap.first_name ||' '||
         ap.last_name ||' <' ||
         ap.email_address ||'>'
        as persons
       FROM tb_apps_persons ap
      WHERE ap.app_id = 8
       AND ap.email_address IS NOT NULL;
PERSONS
--------------------------------------------------
Laza Lazic <laza.lazic@bazepodataka.net>
Pero Peric <pero.peric@bazepodataka.net>
Marko Markovic <marko.markovic@bazepodataka.net>
SELECT sfJoinRecords(
     CURSOR(
      SELECT DISTINCT
         ap.first_name ||' '||
         ap.last_name ||' <' ||
         ap.email_address ||'>'
       FROM tb_apps_persons ap
      WHERE ap.app_id = 8
       AND ap.email_address IS NOT NULL),
    ',') as persons
 FROM dual;
PERSONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laza Lazic <laza.lazic@bazepodataka.net>,Pero Peric <pero.peric@bazepodataka.net>,Marko Markovic <marko.markovic@bazepodataka.net>

Naravno da se ova funkcija može koristiti za bezbroj drugih stvari, pa ako ju budete koristili u praksi, napišite u komentaru za šta ju koristite, kako bi i drugi dobili ideju ili iskoristili tu metodu.

Još jedna veoma bitna napomena: ukoliko funkciju koristite u kompleksnijim DML upitima u sklopu nekog paketa, onda ćete vjerovatno morati u specifikaciju paketa (package header) dodati ovo ograničenje:

PRAGMA RESTRICT_REFERENCES(sfJoinRecords, WNDS);

Objašnjenje za WNDS: “Asserts that the subprogram writes no database state (does not modify database tables).”

 1. 2 Responses to “Oracle Tipps & Tricks: Kako da spojim zapise (rekorde) u jedan string? [How to make a string out of records?]”

 2. Možda može nešto ovako da pomogne takođe.
  http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e10592/functions087.htm

  To je nova funkcija u 11g, a inače je preuzeta od Tom Kyte-a koji je nešto slično objavio na asktom. Mislim da bi trebalo da vrati isti rezultat, ovako od oka gledano — nemam ovde na poslu 11g, kad odem kući probaću.

  By simma on Oct 12, 2009

 3. Ova funkcija LISTAGG je interesantna, vjerujem da cu ju moci iskoristiti u praksi 🙂
  Samo jos da predjemo na verziju 11g hehehe … trenutno cekamo da izadje 11g Release 2 za Windows platformu, pa cemo onda da se aktivnije bacimo na izucavanje svih 11g djidja-midja 😀

  By Dejan on Oct 12, 2009

Post a Comment