Oracle: UTL_MAIL + ORA-29261

Friday, 04.05.2007 – Dejan

Danas smo prebacivali neke PL/SQL pakete sa testnog servera na acceptance server i prilikom provjeravanja da li sve funkcioniše, pojavila se “neodredjena” greška:

ORA-29261: bad argument

Malo je reći da smo se smorili tražeći uzrok te greške, dok nisam krenuo ručno debugovati korištene PL/SQL pakete. U jednoj proceduri, koja je služila za slanje obavještenja putem E-Maila (UTL_MAIL.send), debugger mi je stalno skakao u EXCEPTION dio. Skromno ću reći da sam minimalno 20 puta pregledao slovo po slovo, zarez po zarez, kako bih utvrdio da u kôdu sve štima. Kako će se kasnije utvrditi – sve je i štimalo.

Problem je bio u init parametru SMTP_OUT_SERVER, koji nije bio uopšte podešen. Rješenje spomenute greške je:

ALTER SYSTEM SET SMTP_OUT_SERVER='smtp.domain.com:25' SCOPE=BOTH;

Umjesto smtp.domain.com treba staviti odgovarajući naziv SMTP servera, a 25 je port SMTP servera, koji se i ne mora zadavati, jer je standardno podešen na port 25.

  1. One Response to “Oracle: UTL_MAIL + ORA-29261”

  2. Obično to tako ide,neki standard,koji nepaziljivi programer zamjeni misleći da ti čini uslugu.

    PS.

    Postovi ti sve nešto kraći. 🙂

    By Đorđe on May 4, 2007

Post a Comment