Archive for April 4th, 2007

Razlike izmedju MS SQL i Oracle

Wednesday, April 4th, 2007

Danas sam naletio na jedan zanimljiv PDF dokument u kojem su navedene razlike i slicnosti izmedju MS SQL servera i Oracle-a ("Beginning SQL, Differences between Oracle and Microsoft MS SQL server"). Pored poredjenja tipova podataka i koristenja DML izraza, tu su jos i poredjenja outer i sub join-a, koristenje aliasa i ...