Ograničavanje korisničkih resursa (Limiting account resources)

Monday, 09.10.2006 – Dejan

Ukoliko dobijete grešku sličnu ovoj:
User ‘dejan’ has exceeded the ‘max_questions’ resource (current value: 1000)

znajte da imate aktivirano ograničenje MAX_QUERIES_PER_HOUR . To ograničenje vam ne dozvoljava izvršavanje SELECT upita nad tabelama, ukoliko u intervalu od jednog sata prekoračite maksimalno dozvoljeni broj upita. U ovom slučaju maksimalni broj upita u jednom satu iznosi 1000.

To je dio resursnih ograničenja, tzv. “limiting account resources“, koje se može definisati za svakog korisnika pojedinačno i postoji tek od verzije 4.0.2. Primjer takvih ograničenja izgleda ovako:

mysql> GRANT ALL ON dejan.* TO 'dejan'@'localhost'
    ->     IDENTIFIED BY 'd3j4np455'
    ->     WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 1000
    ->          MAX_UPDATES_PER_HOUR 50
    ->          MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 50
    ->          MAX_USER_CONNECTIONS 2;
       

To znači:
– da mogu izvršiti 1000 SELECT upita u sat vremena (MAX_QUERIES_PER_HOUR)
– da mogu izvršiti 50 izmjena (INSERT, DELETE, UPDATE) u bazi tokom sat vremena (MAX_UPDATES_PER_HOUR)
– da se mogu najviše 50 puta spojiti na bazu u sat vremena (MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR)
– da maksimalni broj mojih simultanih konekcija iznosi 2 (MAX_USER_CONNECTIONS)

Vrijednosti tih ograničenja se nalaze u mysql.user tabeli, i to u slijedećim poljima/kolonama:
  Ograničenje                                Schema.Tabela.Kolona
———————————————————————–
MAX_QUERIES_PER_HOUR     > mysql.user.max_questions
MAX_UPDATES_PER_HOUR     > mysql.user.max_updates
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR > mysql.user.max_connections
MAX_USER_CONNECTIONS     > mysql.user.max_user_connections

Više informacija o ovome možete pronaći na službenom MySQL homepageu: Limiting Account Resources

Post a Comment