TOAD vs. PL/SQL Developer

Wednesday, 04.10.2006 – Dejan

Od 10 Oracle programera u mojoj firmi, njih 8 koristi PL/SQL Developer, jedan koristi naizmjenično PL/SQL Developer i TOAD, a jedino ja koristim isključivo TOAD (više od 95% vremena).

Već od prvog radnog dana koristim TOAD za Oracle pri “quickie” administraciji i PL/SQL programiranju, tako da moram priznati kako sam se navikao na njega. Pokušao sam raditi i sa PL/SQL Developerom, ali se jednostavno nisam mogao naviknuti.

TOAD mi nudi više opcija za administraciju, navigacija mi super odgovara, ima pregledniji EXPLAIN PLAN panel, mogu imati više otvorenih konekcija u jednoj instanci TOAD-a, upiti se ne izvršavaju u odvojenim session-ima kao po defaultu kod PL/SQL Developera, ima odličan Session browser, Object navigator i td. A i ljepši je. 😉

Doduše zna mi se često desiti da se TOAD skrši sam od sebe ili da mi izbacuje neki “access violation error”, pa onda popi**im ko leptir, ali mi se i PL/SQL Developer znao “smrznuti” par puta, pogotovo kada kompajliram neki PL/SQL package sa više od 10 000 linija kôda.

Trenutno koristim TOAD sa verzijom 8.6.1, a nadam se da će verzija 9 biti stabilnija od prethodnih.

Post a Comment