MS SQL 2008: Novi tipovi podataka

Monday, June 15th, 2009

    Ovo je skraceni prevod originalnog teksta http://www.simple-talk.com/sql/learn-sql-server/sql-server-2008-the-new-data-types/ koji je napisao Brad McGhee. MS SQL 2008 donosi nekoliko novih tipova podataka: Date and Time: Cetiri nova pod-tipa, koji bi trebalo da olaksaju rad sa date/time podacima. To su: DATE, TIME, DATETIME2, DATETIMEOFFSET Prostorni tip: Dva nova tipa podataka za modelovanje prostora (Geografski Informacioni Sistemi, ...