Archive for August, 2010

Poredjenje Tabela

Tuesday, August 31st, 2010

Poredjenje Tabela   Cesto se u praksi javlja zadatak poredjenja tabela. Date su dve tabele, istih struktura, istog broja redova. Takve dve table bice jednake ako su im svi odgovarajuci redovi jednaki. Dva reda su jednaka ako su im vrednsoti u odgovarjucim kolonama jednake.   Primer dve jednake tabele:   IF Object_ID('tempdb..#Original') IS NOT NULL DROP ...