Archive for September, 2008

The Simple-Talk Code Prettifier

Thursday, September 25th, 2008

Ovaj link mi pomaze da prenesem SQL kod u blog: http://www.simple-talk.com/prettifier/default.php Unse se kod iz SQL u Source code prozor (Cut/Paste). Onda se klikne dugme Prettify! u donjem levom uglu. Onda sve sto vidim u prozoru "Rendered SQL" iskopiram u prozor gde pisem tekst. Onda izaberem formatiranje "preformatted" za novi tekst, ako ...

Ankete i testovi

Thursday, September 25th, 2008

 Automatska obrada podataka pocela je kada je gospodin po imenu Herman Hollerith za potrebe americke vlade obradio prikupljene podatke o popisu stanovnistva. Tada jos nije bilo kompjutera, sve se desava davne 1890. godine.  Gospodin Hollerith je zatim osnovao firmu pod imenom Inetrnational Business Machines, dobro nam poznati IBM. Za ljubitelje istorije, ...

Free instant SQL Formatter/Beautifier

Tuesday, September 9th, 2008

Ovo sam vidio davno veńá, ali sam zaboravio da¬†postoji joŇ°. :) Ukoliko vam radi preglednosti zatreba brzinsko formatiranje nekog SQL izraza, onda pravac na Instant SQL Formatter¬†!

Oracle sekvence u RAC bazi

Tuesday, September 9th, 2008

PoŇ°to aktivno nadgledam bazu (RAC baza sa dvije instance), primijetio sam u odreńĎenim situacijama uńćestala "usporenja", odnosno "wait events", koja su se odnosila iskljuńćivo na RAC i interkonekciju izmeńĎu RAC instanci. Prvo da vas smorim suhoparnom teorijom, pa ńáu detaljno pojasniti "problem" i dati rjeŇ°enje...

Uskrs

Tuesday, September 2nd, 2008

Pronasao sam kod za izracunavanje Uskrsa, po pravoslavnom i po katolickom kalendaru. Izvor: http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=5075 Pravoslavni: CREATE FUNCTION dbo.OEaster (@Yr as int) RETURNS datetime AS  -- SELECT dbo.OEaster(2007) BEGIN    Declare @I int, @J int, @Metonic int, @EMo int, @EDay int, @LeapAdj int    Set @LeapAdj=@Yr/100-@Yr/400-2    Set @Metonic=@Yr % 19    Set @I=(19*@Metonic+15) % 30    Set @J=(@Yr+@Yr/4+@I) % 7    Set @EMo=3+(@I-@J+40)/44    ...

MS SQL bug

Tuesday, September 2nd, 2008

Nesto sto sam nedavno otkrio i opekao se: kada navodite listu kolona u SELECT izrazu, pa zaboravite zarez, MS SQL se ne buni, nego jednostavno ignorise deo naredbe. Na primer: SELECT Artikl, cena, Kolicina FROM Roba treba da ispise tri kolone. Ako napisete SELECT Artikl, cena Kolicina FROM Roba (nema vise zareza iz kolone ...

10 odabranih tekstova iz arhive

Tuesday, September 2nd, 2008

Evo prońĎoŇ°e nepune 2 godine otkako postoji ovaj blog i ovo je jubilarni 100. tekst, pa bih tim povodom po subjektivnom izboru izvadio 10 kvalitetnih tekstova iz naftalina, odnosno iz arhive.¬†:) SELECT TOP 10 tekst¬†AS¬†"Odabrani Tekstovi"¬†FROM¬†tekstovi ORDER BY datum_objavljivanja; - Kreiranje uskladistene procedure (How to create MySQL stored procedure) - Spajanje neprekidnih datumskih ...

Cost Based Optimizer vs. nedokumentovani parametri

Monday, September 1st, 2008

Dok¬†sam u viŇ°e navrata ńćitao kako pojedini administratori Oracle baze podataka¬†bacaju drvlje i kamenje na CBO (Cost Based Optimizer), mislio sam da oni nisu pravilno konfigurisali bazu ili da imaju neprikladan hardware (premalo RAM-a i slabi CPU resursi), jer zaboga -¬†kako CBO, kojeg Oracle¬†diŇĺe u nebesa i sa garancijom stoji ...